فصل 1 مخلوط و جدا سازی مواد

حجم فایل : 4.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
ادامه فصل 1 : مخلوط و جدا سازی مواد
برای تهیه کاغذ از خمیر کاغذی استفاده می کنند که موادی مانند پلاستیک، رنگ، نشاسته،کلر وگچ در آن مخلوط شده است
در تهیه خمیر کاغذ اسیدها نیز کاربرد دارند اسیدها به دو دسته صنعتی و خوراکی تقسیم می شوند که نوع خوراکی آن ترش مزه است
هوا مخلوطی از گازهای نیتروژن ،اکسیژن وسایر گازهاست
با مخلوط کردن دو یا چند فلز می توانیم آلیاژ تهیه کنیم

آموختیم که...
در مخلوط اجزا ویژگی های خود را حفظ می کند ماده مخلوط
ماده اي است كه از در هم آميختن دو يا چند ماده حاصل مي شود به شرطي كه هر ماده ويژگي هاي خود را حفظ كند.

آب نمك، خاك باغچه ، سالاد، شربت خاك شير، هوا ، شيشه، انواع آلياژها و ... نمونه هايي از مخلوط هستند.
  مواد خالص:
موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، نامیده می شوند.مانند آب –آهن- وغیره
عنصر:
ماده ای است که مولکول های آن از یک نوع اتم ساخته شده است مانند ؛ مس ؛ طلا ؛ آهن ........
ترکیب :
ماده ای است که مولکول های آن از دو یا چند نوع اتم ساخته شده است مانند ؛آب ؛ نمک .......
محلول:مخلوطی است که ذرات تشکیل دهنده ی آن به طور یکنواخت پراکنده شده اند ویژگی مخلوط های همگن وناهمگن ناهمگن؛
1-اجزای آن قابل تشخیص است
2-بطور یکنواخت پراکنده نشده اند
همگن؛
1- اجزای آن قابل تشخیص نیست
2- بطور یکنواخت پاکنده شده اند در محلول مایع در مایع آن مایعی که مقدارش بیشتر است حلال می باشد انحلال پذيري : اگر حل كردن شكر در آب را ادامه دهيم به جايي مي رسيم كه ديگر شكر در آب حل نمي شود به چنين محلولي سيرشده مي گوييم.
اگر حلال را گرم كنيم مقدار بيشتري از حل شونده را در خود حل خواهد كرد به اين محلول فوق اشباع يا فراسير شده مي گويند بنابراين افزايش دما سبب افزايش انحلال پذيري مي شود.

اگر چنين محلول هايي سرد شوند مقداري از ماده حل شده بصورت بلور از محلول جدا مي شود يعني قابليت حل شدن با كاهش دما كم مي شود.
بطور كلي انحلال پذيري يعني بيشترين مقدار ماده اي كه در يك دماي معيني مي توانند در 100 گرم آب حل شود
.
انحلال پذيري گازها: گازها هم مانند جامدات و مايعات در آب حل مي شوند، ماهيها از اكسيژن محلول در آب استفاده مي كنند. كربن دي اكسيدكربن محلول در نوشابه از ايجاد تغييرات شيميايي نامطلوب در نوشابه جلوگيري مي كند
.
البته بر خلاف آنچه در بالا گفته شد انحلال پذيري گازها با افزايش دما كاهش مي يابند نمودار مقابل اين مطلب را نشان مي دهد.
همانطوركه از نمودار بر مي آيد هر چه آب گرمتر شود از مقدار اكسيژن محلول در آن كاسته مي شود.
انحلال پذیری تقسیم بندی مواد بر اساس پی اچ (PH) اختلاف چگالی اختلاف
نقطه جوش اختلاف اندازه تبخیر آب دستگاه تصفیه آب دستگاه خرمن ک...